Tuyển dụng Giám Sát Xây Dựng

Vinapool đang tuyển dụng Giám Sát Xây Dựng

Số lượng 2 Nhân viên 

Làm việc tại: Thành phố Hồ Chí Minh.