Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An1

Chủ đầu tư :    Khách sạn Boutique 
Hạng mục :      Hồ bơi  Khách sạn
Hình Thức :     Cung Cấp Thiết Bị
Thể tích     :     80 m3
Công xuất :      20 m3/hr
Kiểu hồ bơi :     Hồ tràn - nước nóng
Công Nghệ :     Lọc cát - Gia nhiệt nước nóng
Nhà sản xuất:   Kripsol (Spain)
Đơn vị thi công :    Vinapool
Thời gian :        01/2016 - 03/2016
Địa chỉ :            Điện Dương - Quảng Nam


Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An
Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An
Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An
Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An
Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An Hồ Bơi Boutique Hotel - Hội An
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92