Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương1

Chủ đầu tư :     Ánh Dương Co., Ltd
Hạng mục :    Hồ Bơi
Công xuất :    30 m3/hr
Nhà sản xuất:    Pentair/USA
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Hội An – Quảng Nam

Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương
Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương
Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương
Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương
Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương Hồ Bơi Khách Sạn Ánh Dương
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92