Hồ Bơi Fusion Maia Resort1

Chủ đầu tư :    Fusion
Hạng mục :    Hồ bơi Khách sạn - Resort
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị Gia nhiệt nước nóng hồ bơi 
Thể tích     :    200 m3
Công xuất :    20 m3/hr
Kiểu hồ bơi :    Hồ tràn + Hầm Cân Bằng
Công Nghệ: Gia nhiệt bằng Heatpump và Thanh trở
Nhà sản xuất:    Zodiac - Kripsol 
Đơn vị thi công :    Vinapool
Thời gian :   2014
Địa chỉ :    Resort Fusion Mai a Đà Nẵng

Hồ Bơi Fusion Maia Resort Hồ Bơi Fusion Maia Resort
Hồ Bơi Fusion Maia Resort Hồ Bơi Fusion Maia Resort
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92