Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)1

Chủ đầu tư       :    Sun Group
Hạng mục          :    Hồ bơi nước nóng +  2 bể sục khí massa
Thể tích              :    250 m3
Công xuất          :    60 m33/hr
Kiểu hồ               : Hồ mương tràn - Hầm Cân Bằng
Nhà sản xuất    :  Kripsol ( Spain)
Đơn vị thi công :    Vinapool
Thời gian            :    20/10/2014 - 10/03/2015z
 Địa chỉ              :    Làng Pháp, Quần thể khu du lịch Bà Nà Suối Mơ ( Bà Nà Hills)

Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)
Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills) Hồ Bơi Làng Pháp ( Bà Nà Hills)

Dự án khác


Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92