Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình1

Chủ đầu tư :     Công Ty TNHH Ban Mai 
Hạng mục :    Hồ Bơi
Công xuất :    40 m3/hr
Nhà sản xuất:    Pentair/USA
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Đồng Hới - Quảng Bình

Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình Hồ Bơi Khách Sạn Ban Mai Quảng Bình
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92