Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng1

Chủ đầu tư :  Công Ty CP Thái Vân
Hạng mục :    Hồ bơi khu nghĩ dưỡng
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị
Thể tích     :    30m3
Công xuất :     15m3/hr
Công Nghệ lọc nước :  Lọc cát 
Nhà sản xuất:    Zodiac/AU
Thời gian thi công: đang thi công
Địa chỉ :  Phan Thiết

Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng Hồ Bơi Khu Nghĩ Dưỡng Hòn Hồng
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92