Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang1

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV Sen Việt Nha Trang
Công trình:    Khách sạn Nha Trang

Hạng Mục :    Xây Dựng, Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Công suất lọc:    30m3/hr
Nhà sản xuất:    PentairPool (USA)
Thời gian hoàn thành :    2017
Địa chỉ :   116A Hồng Bàng, Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang Hồ Bơi Khách Sạn Sen Việt - Nha Trang
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92