Hồ Bơi Khách Sạn Becamex1

Chủ đầu tư :     Becamex IDC
Hạng mục :    Hồ Bơi
Công xuất :    120 m3/hr
Nhà sản xuất:    Pentair/USA
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Tp Mới Bình Dương

Hồ Bơi Khách Sạn Becamex Hồ Bơi Khách Sạn Becamex
Hồ Bơi Khách Sạn Becamex Hồ Bơi Khách Sạn Becamex
Hồ Bơi Khách Sạn Becamex Hồ Bơi Khách Sạn Becamex
Hồ Bơi Khách Sạn Becamex Hồ Bơi Khách Sạn Becamex
Hồ Bơi Khách Sạn Becamex Hồ Bơi Khách Sạn Becamex
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92