Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận1

Chủ đầu tư :    CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ NAM NÚI CHÚA
Công trình:      Khu Spa mở rộng
Hạng Mục :      Cung Cấp, Lắp Đặt Thiết Bị Làm Nóng Hồ Bơi Và Phòng Xông Hơi Ướt 
Công suất :      15 KW
Nhà sản xuất:   PentairPool (USA) + Coasts/China
Địa chỉ     :       Ninh Hải - Ninh Thuận.


Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận Khu Spa Núi Chúa - Binh Thuận
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92