Hồ Bơi Công Cộng Ehom61

Chủ đầu tư :    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Công trình:    Hồ Bơi Công Cộng
Hạng Mục :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Thể tích     :    240 m3
Thể tích     :    22 m3
Nhà sản xuất:    PentairPool (USA) +Kripspl ( Spain)
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Q9

Hồ Bơi Công Cộng Ehom6 Hồ Bơi Công Cộng Ehom6
Hồ Bơi Công Cộng Ehom6 Hồ Bơi Công Cộng Ehom6
Hồ Bơi Công Cộng Ehom6 Hồ Bơi Công Cộng Ehom6
Hồ Bơi Công Cộng Ehom6 Hồ Bơi Công Cộng Ehom6
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92