Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q21

Chủ đầu tư :   CTY TNHH ĐT XD Thương Mại Phú Việt
Hạng mục :    Hồ bơi công cộng
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị
Thể tích     :    500 m3
Công xuất :    90 m3/hr
Công Nghệ lọc nước :  Lọc cát 
Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Bình Khánh - Quận 2 - HCM

Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2 Hồ Bơi Khu 2200 Bình Khánh - Q2
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92