Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 121

Chủ đầu tư : Công Ty CP Giáo Dục  Liên Minh Bách Khoa
Công trình:    Hồ Bơi Trường Học & Sân Vườn

Hạng Mục :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Công suất lọc:    30m3/hr
Nhà sản xuất:    Zodiac/AU + PentairPool/USA 
Thời gian thi công :    Đang thi công
Địa chỉ :   Quận 12 – HCM


Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12 Hồ Bơi Công Cộng Trường Pathway - Quận 12
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92