Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An1

Chủ đầu tư :    Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai
Công trình:    Hồ Bơi Công Cộng
Hạng Mục :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Thể tích     :    240 m3
Nhà sản xuất:    Zodiac/AU
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Đức Hòa - Long An


Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An Hồ Bơi Công Cộng Đức Hòa - Long An
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92