Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang1

Chủ đầu tư :    Anh Nguyen ., LTD
Công trình:    Hồ Bơi Công Cộng
Hạng Mục :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Thể tích     :    30 m3
Nhà sản xuất:    Pentair/USA
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Nha Trang - Khánh Hòa


Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang
Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang
Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang
Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang Hồ Bơi Acqua Villa Nha Trang
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92