Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza1

 • Chủ đầu tư :
 • Hạng mục :
 • Thể tích :
 • Công xuất :
 • Nhà sản xuất :
 • Đơn vị thi công :
 • Thời gian :
 • Địa chỉ :
 • Toàn Thịnh Phát
 • Hệ thống lọc và hoàn hiện hồ bơi
 • 300 m3
 • 40 m3/hr
 • Pentair
 • VINAPOOL
 • 10-09-2013 -> 25-12-2013 
 • Tp Biên Hòa Đồng Nai

Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza
Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza
Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza
Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza Hồ Bơi Cao ốc Pegasus Plaza

Dự án khác


Bộ phận Bán lẻ

 •   0909 273 179 -  Sale 1

 •  0938 619 079 -  Sale 2

 •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
 •  0989 94 97 92 - Dự án 1
 •   0938 619 079  - Dự án 2
 •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
 •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92