Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai1

Chủ đầu tư :    Trường Tiểu Học Tư Thục Âu Cơ

Công trình:    Hồ Bơi Công Cộng
Hạng Mục :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị hồ bơi 
Thể tích     :    240 m3
Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Tp Biên Hòa - Đồng Nai

Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai
Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai
Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai
Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai Hồ Bơi Công Cộng Trường Âu Cơ - Đồng Nai
Bộ phận Bán lẻ

 •   0909 273 179 -  Sale 1

 •  0938 619 079 -  Sale 2

 •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
 •  0989 94 97 92 - Dự án 1
 •   0938 619 079  - Dự án 2
 •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
 •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92