Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang1

Chủ đầu tư :    Anh Tài
Hạng mục :    Hồ bơi gia đình
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị
Thể tích     :    200 m3
Công xuất :    30 m3/hr
Công Nghệ lọc nước :  Lọc cát 
Nhà sản xuất:    Pentair/USA
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Nha Trang - Khánh Hoà

Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang
Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang
Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang Hồ Bơi Anh Tài Nha Trang
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92