Hồ Bơi Pakse - Lào1

Chủ đầu tư :     Chị Ngọc
Hạng mục :    Hồ Bơi Gia Đình
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị
Thể tích     :    60 m3
Công xuất :    17 m3/hr
Công Nghệ lọc nước :  Lọc cát 
Nhà sản xuất:    Kripsol/Spain
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Pakse - Lào


Hồ Bơi Pakse - Lào Hồ Bơi Pakse - Lào
Hồ Bơi Pakse - Lào Hồ Bơi Pakse - Lào
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92