Hồ Bơi Anh Thịnh- Thảo Điền1

Chủ đầu tư :    Anh Thịnh
Hạng mục :    Hồ Bơi Gia Đình
Hình Thức :    Cung Cấp & Lắp Đặt Thiết Bị 
Thể tích     :    41 m3
Nhà sản xuất:    PentairPool (USA)
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :    Thảo Điền, Q2


Hồ Bơi Anh Thịnh- Thảo Điền Hồ Bơi Anh Thịnh- Thảo Điền
Hồ Bơi Anh Thịnh- Thảo Điền Hồ Bơi Anh Thịnh- Thảo Điền
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92