Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam1

Chủ đầu tư :    Anh Tâm
Hạng mục :      Hồ bơi gia đình
Hình Thức :     Cung Cấp, lắp đặt Thiết Bị
Thể tích     :     30 m3
Công xuất :      10 m33/hr
Kiểu hồ bơi :     Hồ tràn
Công Nghệ :     Lọc cát 
Nhà sản xuất:   Kripsol (Spain) - Pentair (USA)
Đơn vị thi công :    Vinapool
Địa chỉ :            Điện Bàn - Quảng Nam


Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam Hồ Bơi Anh Tâm Quảng Nam
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92