Hồ Bơi Anh Tuấn - Q71

Chủ đầu tư :    Trần Anh Tuấn
Hạng mục :      Hồ bơi gia đình
Hình Thức :     Cung Cấp, lắp đặt Thiết Bị
Công xuất :      15 m3/hr
Kiểu hồ bơi :     Hồ tràn
Công Nghệ :     Lọc cát 
Nhà sản xuất:   Zodiac (AU)
Đơn vị thi công :Vinapool
Địa chỉ :             Quận 7 - HCM

Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7 Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7
Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7 Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7
Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7 Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7
Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7 Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7
Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7 Hồ Bơi Anh Tuấn - Q7
Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92