Tiêu Chuẩn Chất Lượng Nước Bể Bơi

Admin | 16/03/2017

1.1 Tiêu chuẩn nước đầu vào:

      Tiêu chuẩn nước bể bơi được đưa ra theo một số căn cứ và quy định như sau:

-     Căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng nước của Việt Nam TCVN5942-1995
-     Căn cứ vào tiêu chuẩn cho phép chất lượng nước cấp vào bể bơi của Quốc tế.

      Từ một số căn cứ trên, chúng ta có thể đưa ra bảng tiêu chuẩn chất lượng nước cấp vào bể bơi, nhằm đảm bảo sức khoẻ của nhân dân và tạo điều kiện tốt cho quá trình xử lý nước bể bơi:

 

Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

1

PH

 

6.5 đến 8.0

2

Độ màu

 

5 đến 50

3

Độ cứng (tính theo CaCO3)

Pt – Co

150 - 500

4

Tổng lượng kiềm (tính theo CaCO3)

Mg/l

80 – 50

5

Chất rắn lơ lửng

Mg/l

Nhỏ hơn 20

6

Ôxy hoà tan

Mg/l

Lớn hơn 6

7

Asen

Mg/l

Nhỏ hơn 0,05

8

Cadmi

Mg/l

Nhỏ hơn 0,01

9

Chì

Mg/l

Nhỏ hơn 0,05

10

Crôm (Cr+6)

Mg/l

Nhỏ hơn 0,05

11

Xianua

Mg/l

Nhỏ hơn 0,01

12

Đồng

Mg/l

Nhỏ hơn 1,0

13

Florua

Mg/l

Nhỏ hơn 1,0

14

Kẽm

Mg/l

Nhỏ hơn 5,0

15

Mangan

Mg/l

0,1

16

Amoniăc (tính theo N)

Mg/l

Nhỏ hơn 0,05

17

Phênol

Mg/l

Nhỏ hơn 0,001

18

Sắt

Mg/l

1 – 5

19

Sunphát

Mg/l

200 – 400

20

Thuỷ ngân

Mg/l