PV 004

Diện tích thiết kế 3 x 7 x 1.2 m 

Vị trí thiếu kế sân vườn sau nhà

Vật liệu ốp mosaic thủy tinh 

Hồ bơi dạng tràn 3 hướng

Hệ thống lọc cát ,Hệ thông bơm ngươc dòng


PV 004 PV 004
PV 004 PV 004

Mẫu thiết kế hồ bơi khác
Dự án hồ bơi tiêu biểu


Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92