PV 003

Diện tích thiết kế   5 x12 x 1.5 m 

Dạng mương tràn đều, Thành hồ bơi cao hơn mặt bằng của sân vườn tạo một mặt nước nỗi 

Vật liệu ốp mosaic thủy tình và mặt thành ốp đá tự nhiên 

Hệ thống lọc đường ống kết hợp tạo tràn . PV 003 PV 003
PV 003 PV 003

Mẫu thiết kế hồ bơi khác
Dự án hồ bơi tiêu biểu


Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92