PV 006

Hồ bơi được thiết kế tận dung không hẹp sau nhà, kết hợp những họa tiết mosaic tao nên những nét mền mại cho hồ bơi 

Diện tích hồ bơi 32 m2 

Hệ thống xử lý nước công nghệ lọc cát

Kết cấu bê tông cốt thép

PV 006 PV 006
PV 006 PV 006
PV 006 PV 006


Dự án hồ bơi tiêu biểu


Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92