PL 005

Kích thước hồ bơi 12 x 25 hồ bơi người lớn

Kích thước hồ bơi trẻ em 4 x12 

Công nghệ lóc cát và khử trùng bằng hóa chất công nghiệp

Kết câu hồ bơi được tính toán thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép

PL 005 PL 005
PL 005 PL 005
PL 005 PL 005


Dự án hồ bơi tiêu biểu


Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92