Hồ bơi thông minh là gì ?

Admin | 04/12/2015

Hồ bơi thông minh là gì ?  Mức độ nào chúng ta đặt cho nó thông minh  ?

Hồ bơi có hệ thông lọc tự động or bán tự động mức độ tự đông càng cao thi chung ta có thể nghĩ nó là một sản phâm tốt !

 

Hồ bơi cần những thiết bị cơ bản nhất

+ Máy bơm chuyên dụng cho hồ bơi

+ Bộ lọc cát / vãi catridge

+ Thiết bị xử lý nước

+ Hệ thông đường ống của hệ thống lọc  và phụ kiện

+ Tủ điều khiển hệ thống

Hồ bơi  hoàn hỏa  cũng bao gồm các thiết bị này nhưng nó hoạt hiệu suất cao hơn !

A. Máy bơm Intel 2 cấp tốc độ mức tự động và điều khiển cao

Bộ phận Bán lẻ

  •   0909 273 179 -  Sale 1

  •  0938 619 079 -  Sale 2

  •  0969 349 -  Sale 3

Bộ phận dự án
  •  0989 94 97 92 - Dự án 1
  •   0938 619 079  - Dự án 2
  •      097 6349 039  - Dự án 3
Bộ phận kỹ thuật
  •   0903 884 186 - Kỹ thuật 2
Hotline: 0989 94 97 92